Vår strategi for vellykkede eiendomsinvesteringer
UTREDNING AV EIENDOMMEN I HENHOLD TIL GJELDENDE REGULERING

Våre konsulenter gjennomfører grundige utredninger av eiendommen for å vurdere hvordan den er påvirket av gjeldende lover, regler og reguleringer. Vi hjelper deg med å forstå begrensningene og mulighetene som gjelder for eiendommen din, slik at du kan ta gode beslutninger.

UTARBEIDELSE AV SITUASJONSPLAN

Våre arkitekter hjelper deg med å utarbeide en detaljert situasjonsplan for eiendommen. Dette inkluderer plassering av bygninger, infrastruktur, parkering og andre relevante faktorer. Situasjonsplanen gir deg en oversikt over hvordan eiendommen kan utnyttes best mulig.

TEGNING AV BYGG

Vi tilbyr tjenester for tegning av bygg. Våre dyktige arkitekter og designere vil hjelpe deg med å visualisere og utforme bygningene i samsvar med dine behov og preferanser. Vi tar hensyn til økonomi, funksjonalitet, estetikk og effektiv bruk av plassen.

PRISING AV BYGG

Våre konsulenter og takstmenn hjelper deg med å vurdere den økonomiske verdien av bygningene på eiendommen. Vi tar hensyn til faktorer som geografi, beliggenhet, størrelse, materialer, konstruksjon og nåværende markedsituasjon for å gi deg en realistisk prisvurdering.

BYGGEKALKYLER

Vi lager grundige bygge kalkyler for å anslå kostnadene forbundet med byggeprosjektet. Vi kan utarbeide totalentreprise som inkluderer hele prosessen fra A til Å. Arkitekt, kommunale kostnader, prosjektering, grunnarbeid, VA, GEO, entreprise, og andre relevante utgifter. Våre konsulenter hjelper deg med å utarbeide en nøyaktig budsjettplan for byggeprosessen. Ved behov kan vi anbefale relevante aktører.

VEILEDNING TIL BYGGETILLATELSE, ANSVARLIG SØKER, RAMME, IG OG FERDIGATTEST

Vi gir deg profesjonell veiledning gjennom byggetillatelsesprosessen. Våre konsulenter hjelper deg med å forstå og oppfylle kravene og reglene som kreves for å få godkjent og gjennomført byggeprosjektet. Vi sørger for at du er godt informert og følger riktig prosedyre.

BISTAND MED SALG AV TOMTEN

Vi har ett stort nettverk av private aktører og bedrifter som kan være en mulig kjøper av din tomt eller eiendom. Vi kan gi deg råd om markedsverdien, utviklingspotensialet og attraktiviteten til eiendommen din. Om ønskelig kan vi tilrettelegge presentasjon med mulighetsstudie og eventuelt utvikle tomten før salg. Selve transaksjonen kan gjøres av vår advokat eller anbefalt eiendomsmegler.

Ta kontakt for konsulenthjelp

Kjøp & salgsansvarlig

Per Anders Lindstad

    Velkommen til Eiendomsvekst - din
    partner for suksess i eiendomsutvikling!