Vi bruker grundige markedsanalyser, risikoverktøy og bransjeinnsikt for å identifisere områder med stort potensial for eiendomsutvikling. Vårt erfarne team vurderer økonomi, markedstrender, behov og muligheter for å finne de beste prosjektene.
Eiendomsutviklingsprosjekter og erfaring
Hvilke typer eiendomsprosjekter har dere erfaring med?
Vi har erfaring med hele verdikjeden fra tomteanskaffelse, kvalitetssikring, søkeprosess-oppføring av bolig, kommersiell utleie, rehabilitering og renovering.
Hva er deres tilnærming til eiendomsutvikling og investering
Vår tilnærming til eiendomsutvikling og investering er basert på grundige analyser, strategisk planlegging og et fokus på langsiktig verdiskapning.
Kan dere hjelpe med prosjekter som krever omfattende rehabilitering eller renovering av eiendommer?
Ja, vi kan bistå med prosjekter som krever omfattende rehabilitering eller renovering av eiendommer.
Hvordan håndterer dere prosjekter med behov for endring av reguleringsplaner eller byggetillatelser?
Vi har ekspertise i å håndtere prosjekter med behov for endring av reguleringsplaner eller byggetillatelser. Vi samarbeider tett med arkitekter, jurister og relevante myndigheter for å sikre at alle nødvendige tillatelser er på plass.
Hva er deres rolle i selve prosjektgjennomføringen, fra planlegging til ferdigstillelse?
Vår rolle i prosjektgjennomføringen omfatter alt fra planlegging og prosjektering til bygging, prosjektledelse og ferdigstillelse.
Hvordan sikrer dere kvalitet og overholdelse av tidsfrister i prosjektene deres?
Vi har et dedikert team som kvalitetssirkler og overholdelse av tidsfrister gjennom nøye oppfølging og prosjektstyring.
Hva er deres syn på bærekraft og miljøvennlige løsninger i eiendomsutvikling?
Vi legger stor vekt på bærekraftige og miljøvennlige løsninger i våre eiendomsprosjekter for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Kan dere bistå med prosjekter innen boligutvikling, kommersiell utleie eller begge deler?
Ja, vi kan bistå med prosjekter innen både boligutvikling og kommersiell utleie.
Har dere erfaring med å jobbe med offentlige aktører, som kommuner eller offentlige eiendomsselskaper?
Vi har erfaring med å jobbe med offentlige aktører, og vi kan håndtere prosjekter som involverer kommuner eller offentlige eiendomsselskaper.
Hva er deres tilnærming til risikostyring og hvordan håndterer dere uforutsette hendelser i prosjektene deres?
Vi har et proaktivt risikostyringssystem og er godt forberedt på uforutsette hendelser. Vi tar nødvendige tiltak for å minimere risiko og sikre prosjektets suksess.
Kan dere gi en grov tidsramme for gjennomføringen av et typisk eiendomsutviklingsprosjekt?
Tidsrammen for gjennomføringen av et typisk eiendomsutviklingsprosjekt kan variere avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Vi kan gi deg en mer nøyaktig tidsramme basert på prosjektets spesifikke krav.
Hvordan vurderer dere lønnsomheten og avkastningen på eiendomsprosjekter?
Vi vurderer lønnsomheten og avkastningen på eiendomsprosjekter ved å utføre grundige økonomiske analyser og prognoser basert på markedsforhold og prosjektets potensial.
Hvilke kriterier bruker dere for å velge samarbeidspartnere, entreprenører og leverandører til prosjektene deres?
Vi velger våre samarbeidspartnere, entreprenører og leverandører nøye basert på deres kompetanse, pålitelighet og evne til å levere kvalitet i henhold til prosjektkravene.
Salg av eiendom
Hvilke geografiske områder operer dere i?
Vi opererer i ulike geografiske områder, og vårt virkefelt avhenger av prosjektenes plassering og omfang.
Jeg har en eiendom jeg vurderer å selge i sin helhet som den er. Kan dere bistå?
Ja, vi kan bistå med salg av eiendommen din i sin helhet som den er.
Jeg vurderer å selge deler av en eiendom som foreløpig ikke er seksjonert.
Vi kan hjelpe deg med prosessen med å seksjonere eiendommen før salg for å maksimere verdien.
Jeg sitter på en eiendom uten byggetillatelse.
Vi kan bistå med å innhente nødvendige tillatelser og håndtere prosessen med å få byggetillatelse.
Kan dere bistå i forbindelse med fritidseiendom?
1. Ja, vi kan bistå med prosjekter knyttet til fritidseiendommer.
2. Jeg leter etter en eiendom til et næringsprosjekt.
3. Vi kan hjelpe deg med å finne en egnet eiendom for ditt næringsprosjekt gjennom vårt nettverk og erfaring.
4. Jeg trenger samarbeidspartnere for å realisere et påbegynt prosjekt.
5. Vi kan vurdere muligheten for samarbeid og bidra til å realisere prosjektet.
Kan dere tilby finansiell rådgivning ifm utvikling av eiendom?
Vi har et nettverk av finansielle rådgivere som vi kan anbefale for å hjelpe deg med finansiell planlegging i eiendomsutviklingsprosjekter.
Har dere juridiske rådgivere med eiendomsutvikling som hovedfelt i deres nettverk som kan bistå i evt samarbeid?
Ja, vi har tilgang til juridiske rådgivere med kompetanse innen eiendomsutvikling som kan bistå i samarbeidet.
Har dere referanser som viser til tidligere prosjekter dere har gjennomført?
Vi kan gi deg referanser til tidligere prosjekter vi har gjennomført for å vise deg vår erfaring og kompetanse.
Jeg vil bygge bolig/næringsbygg i et definert område, kan dere hjelpe meg å finne tomt?
Ja, vi kan bistå med å finne en egnet tomt for ditt bolig- eller næringsbyggprosjekt i det definerte området.
Hvor aktiv vil jeg være som investor i prosjekter med dere?
Som investor vil du ha mulighet til å være så aktiv som du ønsker i prosjektene våre, og vi vil holde deg informert gjennom hele prosessen.
Jeg er arkitekt og vil gjerne få mulighet til å samarbeide med dere på fremtidige prosjekter.
Vi er alltid åpne for samarbeid med dyktige fagfolk, inkludert arkitekter. Vi kan ta en nærmere samtale om potensielle prosjekter.
Hvordan kan vi som entreprenør etablere samarbeid med dere?
Vi oppfordrer entreprenører til å kontakte oss direkte for å diskutere mulige samarbeidsprosjekter.
Hva er forskjellen på deres firma og en eiendomsmegler?
Vårt firma er spesialisert på eiendomsutvikling og investeringer, mens en eiendomsmegler fokuserer på kjøp, salg og leie av eiendommer for kunder.
Kan dere si noe om pris?
Prisen for våre tjenester vil variere avhengig av prosjektets størrelse, omfang og kompleksitet. Vi kan gi deg mer detaljert informasjon etter en nærmere vurdering av ditt prosjekt.
Mikrohus
1. Hva er et mikrohus?
Et mikrohus er en kompakt bolig som vanligvis er 30 kvadratmeter eller mindre. Hos oss tilbyr vi skreddersydde mikrohus med nødvendige fasiliteter for et enkelt eller parboende.
2. Kan jeg tilpasse designet av et mikrohus?
Absolutt! Vi har i utgangspunktet egen portfolio, men vi kan tilpasse design, materialene og innredningen av mikrohuset etter dine spesifikke behov og preferanser.
3. Hvordan er energieffektiviteten til et mikrohus?
Våre mikrohus er svært energieffektive. Husets lille størrelse og smarte design bidrar til redusert energiforbruk. Vi legger vekt på god isolasjon og bruk av energieffektive løsninger.
4. Krever et mikrohus spesielle tillatelser for plassering?
Ja, plassering av et mikrohus kan kreve spesielle tillatelser, spesielt hvis det skal oppføres som en permanent struktur. Vårt team vil hjelpe deg med alle nødvendige tillatelser og reguleringsprosesser.
5. Hvordan håndteres sanitærforhold og avløp i et mikrohus?
Sanitærforhold og avløp i våre mikrohus håndteres gjennom tilkobling til offentlige systemer eller bruk av alternative avløpsløsninger i henhold til gjeldende regler og forskrifter.
6. Kan jeg bo i et mikrohus året rundt, også om vinteren?
Absolutt! Våre mikrohus er godt isolerte og egner seg for helårsbruk, inkludert om vinteren. Vi sørger for at oppvarmingsløsningene er energieffektive og tilpasset norske vinterforhold.
7. Hvilke materialer brukes vanligvis i byggingen av mikrohus hos dere?
Vi bruker vanligvis tre, murstein, isolasjon og andre bærekraftige materialer i byggingen av våre mikrohus. Kvalitet og bærekraft er viktige prinsipper for oss.
8. Hvordan finner jeg en pålitelig entreprenør for mitt mikrohusprosjekt hos dere?
Vi er stolte av vårt erfarne team av sertifiserte entreprenører som har spesialisert seg på mikrohusprosjekter. Vi kan også gi deg referanser og vise deg tidligere prosjekter vi har gjennomført.
9. Kan dere hjelpe meg med søknader og tillatelser for mitt mikrohusprosjekt?
Selvfølgelig! Våre erfarne arkitekter gjør at vi kan hjelpe deg med alle nødvendige søknader og tillatelser for ditt spesifikke prosjekt.
10. Hvordan bestiller jeg mitt eget mikrohus?
For å bestille ditt skreddersydde mikrohus, ta kontakt med vårt team for en uforpliktende samtale. Vi vil veilede deg gjennom prosessen og sikre at ditt mikrohus blir akkurat slik.
Ta kontakt for en befaring

Dersom du sitter på en eiendom du tror kan være attraktiv for oss, ta kontakt så avtaler vi en uforpliktende prat.

Daglig leder

Birute Sukyte

    Velkommen til Eiendomsvekst
    din partner for suksess i eiendomsutvikling!