Eiendomsvekst tilbyr store og små investorer muligheten til å investere i attraktive
eiendomsprosjekter. Med fokus på vekst og verdiøkning. Vi kombinerer vår kunnskap om eiendomsutvikling med grundige markedsanalyser, risikoverktøy og aktiv tilstedeværelse i markedet for å identifisere og utvikle de beste prosjektene med høy avkastning.

Eiendomsvekst forvalter egen og fremmed kapital tilsvarende 200 millioner + med en forventet årlig avkastning fra 15% oppover. Vårt mantra å minimere risiko og maksimere eiendoms potensial og profitt.

Hvorfor velge oss som din partner?
Potensiell verdiøkning

Eiendom har historisk sett vist seg å være en veldig god investering. Vi kartlegger markedspotensialet for å minimere risiko og med rett kompetanse, profesjonelle samarbeidspartnere og investorer får vi en optimal utvikling av eiendomsprosjektene. Dette gir økt verdi og god avkastning for våre investorer. Eiendomsvekst skaper lønnsomhet.

AVKASTNINGSPOTENSIAL

Eiendomsinvesteringer rettet mot utleie eiendom gir deg avkastning i form av leieinntekter eller kapitalgevinst. Eiendomsvekst har kompetansen for å indentifisere prosjekterer med høyt avkastningspotensial.

DIVERSIFISERING AV PORTEFØLJEN

Investering i eiendom gir deg en mulighet til å diversifisere din investerings portefølje. Ved å inkludere eiendom i portefølje sprer du risiko i volatilt aksjemarked. Eiendomsvekst kan tilby investeringer i små og store prosjekter med kort eller lang tidslinje, med små eller store midler.

SKATTEMESSIGE FORDELER

Eiendomsinvesteringer kan gi skattemessige fordeler som redusert skatt på leieinntekter, avskrivninger og muligheten til å utsette skatt på kapitalgevinster.

Invester sammen med oss!

Finans og investering

Tom Almquist

    Bli med oss og bygg fremtiden sammen!